Návrat na kongresovú stránku
Workshopy
Počas podujatia budú prebiehať 3 workshopy: Vyberte si prosím podľa rozvrhu, o ktorý workshop a v akom čase mate záujem.Workshopy si zvoľte tak, aby sa časovo neprelínali.

Na workshopy sa budete môcť prihlásiť aj na podujatí. Počet účastníkov na jednotlivé workshopy je však limitovaný, preto budú uprednostnení účastníci, ktorí sa prihlásia vopred prostredníctvom tohto formulára.
Prihlasovací formulár
Vyberte si prosím názov workshopu a čas, ktorý preferujete.
Workshopy
1. Workshop Neinvazívnej ventilácie
Lektor: MUDr. Kalmán Kertész
Trvanie: 20 minút

Rozvrh lekcií2. Workshop ECHOKG
Lektor: MUDr. Andrea Andrášová
Trvanie: 1.15 - 1.30 hod.

Rozvrh lekcií

ECHO - BASIC (základy, projekcie)

ECHO - ADVANCED (vybrané patológie)3. Workshop KPCR
Lektor: MUDr. Lucia Bartovičová
Trvanie: 30 minút

Rozvrh lekcií

Osobné údaje
ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU


Odoslaním tejto prihlášky udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s KARDIO NTT 2019.